VSK:s 20-års jubileumsfest När VSK hade 20-års jubileumsfest 1924 försvarade bandylaget sitt SM-guld. Mycket tack vare en stark ledarorganisation.
  Vid jubileumsfesten fanns så klart de viktigaste männen med.
  Bakre raden fr. v.: Konrad Wickman, Sven Holmblad, Elis Stavgren, G. Johansson, K.G. Sundkvist, Manne Johansson och Artur Thunell.
  Mittenraden fr. v.: Bertil Reuter, Georg "Lolle" Jonsson, Gunnar Bolander, Erik Alrik Larsson, Bertil Norén, Erik Reuter och Folke Johansson.
  Främre raden fr. v.: Ture Bjurström, Helmer Blom, Sven Lennkvist och Erik "Hyttan" Karlsson.

Hem  Upp