VSK-skidor VSK hade redan från starten 1904 skidor på tävlingsprogrammet. Här poserar man i snöig miljö 1905.
  "Bland de skidutrustade i främre ledet står Karl-Gustaf Andersson och Hugo Pettersson som andre resp. tredje man fr.v.
  De tre högra är Otto Lindberg, med långa stavar, Konrad Wickman och Albin Isaksson.
  I bakre ledet skymtar Sven Pers t.v. Mellan vittröjorna står Krispin Svärd och längst till höger Gunnar Thorsell och Allan Gustavsson."

Hem